Όλα καλά στο Ιράφ!


In The Know: White House Announces 'Everything Is Great In Iraf'

Άλλο ένα καταπληκτικό βίντεο από το Κρεμμύδι!

“…δεν θέλουμε να κάνουμε το Ιράφ υπερβολικά επιτυχημένο γιατί τότε και άλλα κράτη στην περιοχή θα θέλουν να τα απελευθερώσουμε και δεν έχουμε τόσα χρήματα…”


buzz it!