Μεγαλώνει το Χάσμα πλουσίων και σούπερ πλουσίων!


In The Know: The Widening Gap Between America's Rich And Super-Rich

Δύσκολοι καιροί στην Αμερική όπου μεγαλώνει το χάσμα των πλουσίων και των σούπερ πλουσίων!

buzz it!