Αναπόφευκτη η Μικρασιατική Εκστρατεία

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή του Νίκου Πετσαλή – Διομήδη.

buzz it!