Ας διαλύσουμε την πυροσβεστική!

Μια άκρως πολιτικά μη ορθή πράξη μιας άκρως πολιτικά ορθής κυβέρνησης!
Δείτε το παρακάτω άρθρο στην Καθημερινή της Δώρας Αντωνίου.

buzz it!