Το internet κράσαρε!!!


Breaking News: All Online Data Lost After Internet Crash

Καταστροφή για χιλιάδες bloggers, επισκέπτες του youtube και του myspace, παίκτες online παιχνιδιών και πολλών άλλων που έχασαν την κοινωνική τους ζωή!

buzz it!