Άλλο ένα χτύπημα της ζωής στους πλούσιους.


Report: Nation�s Wealthy Cruelly Deprived Of True Meaning Of Christmas

Άλλο ένα χτύπημα της ζωής στους πλούσιους που πασχίζουν να αποκτήσουν αυτό που εκατομμύρια άπονοι και σκληροί φτωχοί έχουν σαν δεδομένο και δεν δέχονται να μοιραστούν μαζί τους.

buzz it!